נח”ל עגבניות

 

למה אנחנו צריכים כל כך הרבה חיילים?

פסק הדין על חוק טל ויום המילואים מעלים מספר תהיות. ברור שישראל מחזיקה צבא סדיר גדול מכפי צרכיה. ברור שאי גיוס חרדים פוגע בעיקרון השיוויון אבל אין לו שום תועלת מעשית. הדרך היחידה לפתור את בעיית חוסר השוויון ולקדם את החברה האזרחית היא הפיכת השרות הצבאי לשרות לאומי. שיתוף פעולה עם מנגנוני המגזר השלישי, ומנגוני משטר שונים.
חסר כח אדם למישטרה – שיקבלו
Y אנשי שרות לאומי
חסר כח אדם לחינוך – שיקבלו
X אנשי שרות לאומי.
אין יחידה לאכיפת שכר מינימום – שהתמ"ת יקבל
N אנשי שרות לאומי
חסר כח אדם למד"א – שיקבלו
Z אנשי שרות לאומי
בזמנו הנח"ל עסק במבצעים לאומיים חשובים כמו "נח"ל עגבניות" ושלח חיילים לקטיף עגבניות בקיבוצים.
המטרה העיקרית היא לתת לצעירים לעבוד במסגרת הקהילתיות שלהם. כל אירגון התומך בהעצמת האדם החרדי, הערבי, העצמת האישה, תמיכה באוכלוסיות נזקקות, לימוד מקצועי טכנולוגי בקהילה, ולהפעלת סיפריות יהיה זכאי לקבל כח אדם לנושאים אלו. המשימה הלאומית של הגדלת שיעור ההשתתפות בכח העבודה תקודם בשתי דרכים, חובת השירות תתן למשתתפים כלים מקצועיים לשוק האזרחי אותם הם יעבירו גם לאנשים נוספים שנזקקים להם.
על מנת לא ליצור לחץ על שוק העבודה, המדינה חייבת להערך תקציבית לנושא הזה.
אין כמעט מדינות בעולם שוויתרו על מערך המילואים. לכן יש צורך למצוא פתרון יצירתי בנושא. אחד הפתרונות יכול להיות גיוס מילואים לפי שיטה הדומה לשיטת הדראפט האמריקנית. כאשר המטרה היחידה של גיוס מילואים תהיה אימון לפי רמתו של חייל המילואים ולא למשימות של ביטחון שוטף, לשם כך יש את הצבא הסדיר.

שינוי התפיסה מבטחון מבוסס צבא לביטחון מבוסס חברה חזקה וסולידארית, היא היעד העיקרי שלנו.
ואינני מקבל את הטיעונים הדמגגויים – אז לא ישארו חיילים קרביים. תפקידי החייל הלוחם הם מהמעניינים בתפקידים. הם לא מתאימים לכל אחד, אולם כל הנתונים מעידים על כך שהמניע העיקרי של חייל בבחירת מקצוע לוחם הם מניעים אישיים. תפקידים תומכי לחימה הם פשוט שוחקים יותר

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: